Anmälan till Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI) och Samhällsorientering för vissa nyanlända

LÄS MER

Svenska för invandrare (SFI) syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket och kunskap om det svenska samhället.
Du som bor i Mullsjö kommun läser SFI i Jönköpings kommun.
Läs mer på Jönköping kommuns webbplats

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa