Ansökan om uppehåll i placering på förskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att kunna påbörja uppehåll måste barnet ha haft en placering i förskola om minst två månader. Under uppehållet betalas ordinarie månadsavgift. Vid oanmäld frånvaro i två månader sägs platsen upp av Barn & utbildningsförvaltningen. Återplacering kan inte garanteras i samma förskola.
Vid extraordinära händelser så som ex utbrott av RS-virus så frångås ovan angivna tidsgränser och platsen får behållas 3 månader. Därefter kan en ny prövning göras.
 

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID
  • För att denna anmälan ska vara giltig krävs signering av vårdnadshavarna, för att signering ska vara möjlig krävs att bägge vårdnadshavare går in på "Mina sidor" och fyller i sin e-post.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa