Ansökan grävtillstånd, TA-plan och trafikföreskrift

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ska du göra markarbeten på kommunal mark i form av att antingen schakta eller gräva, krävs det att du som beställare har ett gräv- och schakttillstånd.
Vill du läsa mer om tillståndet kan du göra det via Mullsjö kommuns webbplats  Gräva och schakta - Mullsjö (mullsjo.se)

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa