Begäran om insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som har en funktionsnedsättning och behöver stöd och hjälp, kan ansöka om olika former av stöd från kommunen. Stöd enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta) kan du söka om du är under 66 år och har:

  • utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning som du fått på grund av hjärnskada orsakad av yttre våld eller sjukdom i vuxen ålder
  • en svår och varaktig funktionsnedsättning som inte beror på normalt åldrande och som gör att du har omfattande behov av stöd.

Om du enligt lag omfattas av någon av personkretsarna enligt ovan kan du få ditt behov av insats prövat enligt LSS. Personkretstillhörighet medför inte automatiskt rätt till insatser. Du som har en funktionsnedsättning, men inte omfattas av LSS målgrupp, kan ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen.

Du behöver inte ha några kunskaper om lagarna för att söka stöd, biståndshandläggarna på kommunens biståndsenhet hjälper dig rätt. Du når dem via kontaktlista kommunens webbplats. 

Vill du läsa mer gällande LSS kan du göra det via Mullsjö kommuns webbplats Stöd enligt LSS - Mullsjö (mullsjo.se)

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa