Medborgarförslag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du lämna ett medborgarförslag

Du som är folkbokförd i Mullsjö kommun kan ge ett medborgarförslag, ett konkret förslag på en förändring. Även du som är under 18 år kan lämna förslag. Förening eller organisation kan inte lämna ett medborgarförslag.

Förslaget kan vara något helt nytt eller handla om förbättringar och förenklingar av något i kommunens verksamhet. Det kan till exempel gälla skola, vård och omsorg, kultur och fritid eller samhällsbyggnad.

Förslaget måste utgå från demokratiska grunder och följa gällande lagstiftning. Det får inte handla om myndighetsutövning mot enskilda personer, till exempel bygglovsärenden eller ekonomiskt bistånd, eller ha odemokratiskt eller rasistiskt innehåll.

Du lämnar in förslaget på något av följande sätt:

 • Genom att använda denna e-tjänst
 • Till Infocenter, kommunhusets reception
 • Via post till: Mullsjö Kommun, Medborgarförslag, Box 47, 565 21 Mullsjö

För att ett medborgarförslag ska tas upp till behandling ska följande krav vara uppfyllda:

 • Förslaget ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Om du använder e-tjänsten undertecknar du förslaget med e-legitimation.
 • Förslaget ska vara konkret och handla om en sak.
 • Skrivelsen ska innehålla namnförtydligande och kontaktuppgifter till förslagslämnaren: adress, telefonnummer och gärna e-postadress. Anonyma medborgarförslag kommer inte att behandlas.

Tänk på att:

 • Ditt medborgarförslag kommer att registreras och blir en allmän handling. Uppgifterna du angett kommer också att finnas med i protokoll och föredragningslistor. På sidan www.mullsjo.se/medborgarforslag kan du ta del av aktuella och tidigare medborgarförslag. 
   
 • Du måste fylla i alla rutor som har en stjärna*, annars skickas inte din ansökan. Om du försöker skicka får du ett felmeddelande.
 • Du kommer att få ett bekräftelse här i e-tjänsten när du har skickat in ditt medborgarförslag. 

Så hanterar Mullsjö kommun dina personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen. Du kan läsa mer på sidan Hantering av personuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa