Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning

LÄS MER

Ansökan görs via e-tjänst tillhörande Habo kommun, vilket betyder att när du startar den hamnar du på deras sida. 

Vill du läsa mer om dricksvattenanläggning kan du göra det på Mullsjö kommuns webbplats.

Driva förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg - Mullsjö (mullsjo.se)

 

Frågor om e-tjänsten

Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner
miljo@habokommun.se
036-4428259