Ansökan om egensotning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Grundprincipen är att kommunen ansvarar för sotningen. Lagen ger dock utrymme att låta en fastighetsägare eller någon annan sota anläggningen, dvs eldstaden, kaminen etc. Det kan ske genom att du själv utför sotningen eller genom att du anlitar någon annan som utför sotningen. För detta behöver du ansöka om tillstånd hos kommunen.

En förutsättning är att sotningen kan utföras på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Om fastighetsägaren önskar anlita någon annan än en familjemedlem som ingår i hushållet, att utföra sotningen måste denne person ha minst samma kompetens som en kommunal sotare, alltså i princip vara utbildad skorstensfejare. Observera att denna möjlighet endast omfattar sotningsmomentet (rengöringen) medan brandskyddskontrollen ska utföras genom kommunens försorg.

Kontaktuppgifter till sotaren

Telefon: 036-12 99 03 , telefontid måndag till torsdag mellan 07:00-12:00
Adress: Tallvägen 2, 564 35 Bankeryd
E-post: claes@skorsten-vent.se
Hemsida: www.skorsten-vent.se/

 

Personuppgiftsansvarig

Niclas Nordström, dataskyddsombud
stk-dataskyddsombud@jonkoping.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa