Ansökan om egensotning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Grundprincipen är att kommunen ansvarar för sotningen. Lagen ger dock utrymme att låta en fastighetsägare eller någon annan sota anläggningen, dvs eldstaden, kaminen etc. Det kan ske genom att du själv utför sotningen eller genom att du anlitar någon annan som utför sotningen. För detta behöver du ansöka om tillstånd hos kommunen.

En förutsättning är att sotningen kan utföras på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Om fastighetsägaren önskar anlita någon annan än en familjemedlem som ingår i hushållet, att utföra sotningen måste denne person ha minst samma kompetens som en kommunal sotare, alltså i princip vara utbildad skorstensfejare. Observera att denna möjlighet endast omfattar sotningsmomentet (rengöringen) medan brandskyddskontrollen ska utföras genom kommunens försorg.

Räddningstjänsten Jönköpings kommun sköter hanteringen av egensotning åt Mullsjö kommun.

Kontaktuppgifter till räddningstjänsten

Telefon: 036-10 70 07, telefontid måndag till fredag mellan 08:00-17:00
E-post:  raddningstjansten@mullsjo.se
Webbsida: Eldstäder, braskaminer, sotning och brandskyddskontroll - Mullsjö (mullsjo.se)

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa