Ansökan om Bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du inte själv kan ta hand om dig eller inte kan få hjälp på annat sätt, har du enligt Socialtjänstlagen rätt till bistånd.
Om du behöver hjälp och stöd i din vardag har du rätt att få insatser från kommunen.
Kommunen erbjuder många typer av hjälp och stöd för dig som äldre, vilka du behöver ansöka om via e-tjänst eller hos biståndsenheten. Du når dem via kontaktlista på kommunens webbplats.

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa