Anmälan av lokaler för hygienisk behandling, bassängbad och solarier

LÄS MER

Ansökan görs via e-tjänst tillhörande Habo kommun, vilket betyder att när du startar den hamnar du på deras sida. 

Vill du läsa mer om lokaler med hygienisk behandling kan du göra det på Mullsjö Kommuns hemsida. 
https://www.mullsjo.se/naringsliv-och-arbete/tillstand-och-regler/skola-omsorg-och-hygienverksamhet/hygienverksamhet

 

Frågor om e-tjänsten

Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner
miljo@habokommun.se
036-4428259

Personuppgiftsansvarig

Niclas Nordström, dataskyddsombud
stk-dataskyddsombud@jonkoping.se