Ansökan/anmälan om dispens för ändrad avfallshantering

LÄS MER

Ansökan görs via e-tjänst tillhörande Habo kommun, vilket betyder att när du startar den hamnar du på deras sida. 

Vill du läsa mer om avfallshantering kan du göra det via Mullsjö kommuns webbplats. 
https://www.mullsjo.se/boende-miljo-och-trafik/avfall-och-atervinning/sophantering

Frågor om e-tjänsten

Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner
miljo@habokommun.se
036-4428259