Ansökan ur stiftelser och fondmedel för skoländamål

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Stiftelser/fonder till skola och utbildning

  • Stiftelsen Olof Krons Donation
  • Stiftelsen Lindberg-Berglunds samfond för skoländamål

Den tillgängliga utdelningen i de två stiftelserna används efter beslut av barn- och utbildningsnämnden till förmån för elever skrivna i Mullsjö kommun, där följande prioriteras:

  1. Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål.
  2. Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärt flit.
  3. Belöning åt elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott.
  4. Förvärv av materiel eller andra saker.

Ansökningar till stiftelserna ska ha kommit in till barn- och utbildningsnämnden senast 31 januari året som ansökan gäller.

Nämnden beslutar om ansökningar vid sammanträdet i april månad. För information om utdelning och ansökning, kontakta administrative chefen eller verksamhetsekonomen vid barn- och utbildningsnämnden. Notera att utbetalning av beviljade belopp sker under samma år eller under året efter. Om det beviljade beloppet inte tas ut senast året efter kommer beloppet att återföras till stiftelsen.

Enligt tidigare beslut har grundtexten tolkats så att avkastningen används till verksamheter som kommer hela grundskolan till del, inga stipendier delas ut.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller personalkonto för Mullsjö kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa