Anmälan om driftstörning eller avvikelse för miljöfarlig verksamhet

LÄS MER

Ansökan görs via e-tjänst tillhörande Habo kommun, vilket betyder att när du startar den hamnar du på deras sida. 

Vill du läsa mer om driftstörning eller avvikelse för miljöfarlig verksamhet kan du göra det via Mullsjö kommuns hemsida.
https://www.mullsjo.se/naringsliv-och-arbete/tillstand-och-regler/miljoskydd/miljofarlig-verksamhet/egenkontroll-for-foretag

Frågor om e-tjänsten

Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner
miljo@habokommun.se
036-4428259

Personuppgiftsansvarig

Niclas Nordström, dataskyddsombud
stk-dataskyddsombud@jonkoping.se