Anmälan om driftstörning eller avvikelse för miljöfarlig verksamhet

LÄS MER

Ansökan görs via e-tjänst tillhörande Habo kommun, vilket betyder att när du startar den hamnar du på deras sida. 

Vill du läsa mer om driftstörning eller avvikelse för miljöfarlig verksamhet kan du göra det via Mullsjö kommuns webbplats.
Egenkontroll för företag - Mullsjö (mullsjo.se)

Frågor om e-tjänsten

Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner
miljo@habokommun.se
036-4428259