Ansökan om nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur

LÄS MER

Ansökan görs via e-tjänst tillhörande Habo kommun, vilket betyder att när du startar den hamnar du på deras sida. 

Vill du läsa mer om skadade, sjuka eller dödade djur och vad du eventuellt ska göra med respektive djur kan du göra det via Mullsjö kommuns webbplats.
Skadade, sjuka eller döda djur - Mullsjö (mullsjo.se)

 

Frågor om e-tjänsten

Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner
miljo@habokommun.se
036-442 82 59