Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Barn och utbildning (1)

  Boende, miljö och trafik (10)

  • Anmälan om eget omhändertagande av latrin/anmälan om latrinkompost

   Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner kan enligt renhållningsordningen besluta om befrielse från hämtning av latrin under förutsättning att latrinen hanteras på ett sätt som är godtagbart med hänsyn till människors hälsa och miljön.

   Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner kan enligt renhållningsordningen besluta om befrielse från hämtning av latrin under förutsättning att latrinen hanteras på ett sätt som är godtagbart med hänsyn till människors hälsa och miljön.

  • Ansökan om enskilt avlopp

   Här ansöker/anmäler du om enskilt avlopp. Du måste söka tillstånd hos miljönämnden om du ska ansluta vattentoalett till din avloppsanläggning. Om det enbart kommer vara bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) krävs en anmälan. I vissa fall kan det även krävas tillstånd för BDT-vatten om lokala bestämmelser kräver det.

   Här ansöker/anmäler du om enskilt avlopp. Du måste söka tillstånd hos miljönämnden om du ska ansluta vattentoalett till din avloppsanläggning. Om det enbart kommer vara bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) krävs en anmälan. I vissa fall kan det även krävas tillstånd för BDT-vatten om lokala bestämmelser kräver det.

  • Ansökan/anmälan om dispens för ändrad avfallshantering

   Om du vill kompostera matavfall måste du anmäla detta till miljöförvaltningen. Egen kompostering av matavfallet ska göras i en ändamålsenlig, sluten och skadedjurssäker behållare i tillräcklig storlek. Det är inte tillåtet att kompostera matavfall i en öppen trädgårdskompost. Till anmälan finns det möjlighet att bifoga eventuell bild på kompost samt produktblad. Du debiteras inte någon avgift för handläggningen om det är ett en- eller tvåbostadshus som anmälan avser, för övriga tas en timavgift ut.

   Om du vill kompostera matavfall måste du anmäla detta till miljöförvaltningen. Egen kompostering av matavfallet ska göras i en ändamålsenlig, sluten och skadedjurssäker behållare i tillräcklig storlek. Det är inte tillåtet att kompostera matavfall i en öppen trädgårdskompost. Till anmälan finns det möjlighet att bifoga eventuell bild på kompost samt produktblad. Du debiteras inte någon avgift för handläggningen om det är ett en- eller tvåbostadshus som anmälan avser, för övriga tas en timavgift ut.

  • Beställning av radondosor

   Beställ dina radondosor i denna e-tjänst. 
   En radonmätning bör pågå i minst två månader under den så kallade eldningssäsongen mellan den 1 oktober och den 30 april för att ge ett årsmedelvärde.

   Beställ dina radondosor i denna e-tjänst. 
   En radonmätning bör pågå i minst två månader under den så kallade eldningssäsongen mellan den 1 oktober och den 30 april för att ge ett årsmedelvärde.

  Visa allaVisa färre

  Kommun och politik (4)

  Näringsliv och arbete (7)

  • Information om cistern

   I denna e-tjänst informerar du miljönämnden om installation av cistern eller om cistern som tagits ur bruk.

   I denna e-tjänst informerar du miljönämnden om installation av cistern eller om cistern som tagits ur bruk.

  Visa allaVisa färre