Ansökan om resebidrag för gymnasieelev

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Resebidrag är en ersättning för dagliga resor mellan folkbokföringsadressen och gymnasieskolan/hållplats och utbetalas endast i de fall där kollektivtrafik saknas eller där eleven bor otillgängligt och/eller att resan tar väldigt lång tid. Finns det buss att åka med kommer alltid det alternativet vara det som gäller.

Kommunen har ingen skyldighet att ordna skolskjuts för gymnasieelever, men elever som har långt till gymnasieskolan/hållplats kan få resebidrag.

Resebidraget kan se olika ut. Ofta är det ett busskort för att eleven ska kunna åka med länstrafiken. Busskort behöver eleven inte ansöka om (Eleven får ett busskort från sin gymnasieskola). Men eleven kan också få följa med grundskolans skolskjutsar i mån av plats eller få kontantbidrag för resor som inte görs med kollektivtrafik eller kommunal skolskjuts.

Följande grundvillkor ska vara uppfyllda för att få resebidrag för dagliga resor:

  • Kollektivtrafik saknas
  • Daglig färdväg mellan folkbokföringsadressen och gymnasieskolan/hållplats ska vara minst 6km.
  • Eleven ska vara heltidsstuderande och inte ha fyllt 20 år.
  • Eleven ska vara berättigad till studiehjälp.
  • Eleven kan inte ansöka om både inackorderingsbidrag och resebidrag.

 

Du som är folkbokförd i Mullsjö kommun ansöker om resebidrag digitalt.

Ansökan lämnas in i början av varje termin, senast den 15 september för HT och 31 januari för VT.

Handläggningstiden för ansökan fram till beslutet är 4 - 5 veckor.

För elever som uppfyller villkoren för att få kontantersättning för resor gäller för närvarande 18,50 kr. per mil, dock högst 1/30 av basbeloppet per månad.

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa