Ansök förändrat slamtömningsintervall/egen tömning av slam

LÄS MER

Ansökan görs via e-tjänst tillhörande Habo kommun, vilket betyder att när du startar den hamnar du på deras sida.

Vill du läsa mer om slamtömning kan du göra det via Mullsjö kommuns webbplats. 
Tömning av enskilda avlopp - Mullsjö (mullsjo.se)

Frågor om e-tjänsten

Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner
miljo@habokommun.se
036-4428259