Livsmedelsverksamhet - lämna uppgifter för omklassning enligt ny riskklassningsmodell

LÄS MER

Ansökan görs via e-tjänst tillhörande Habo kommun, vilket betyder att när du startar den hamnar du på deras sida. 
Vill du läsa mer om livsmedelsverksamhet kan du göra det via Mullsjö kommuns webbplats. 
Livsmedelsverksamhet - Mullsjö (mullsjo.se).

Frågor om e-tjänsten

Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner
miljo@habokommun.se
036- 442 82 59