Ansökan om att avregistrera eldstäder/förbränningsanordningar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När Räddningstjänsten mottagit och registrerat anmälan, så innebär detta att rengöring/sotning samt brandskyddskontroll, inte längre kommer att budas.

Räddningstjänsten Jönköpings kommun sköter hanteringen av avregistrering av eldstäder/förbränningsanläggningar åt Mullsjö kommun. Du kommer få en bekräftelse per e-post när anmälan är godkänd.

Eldstäderna/förbränningsanordningarna som anmäls, får inte längre användas och blir satt på nyttjandeförbud.

Om du behöver använda eldstäderna igen, måste du kontakta en brandskyddskontrollant från kommunens upphandlade sotningsentreprenör för utförande av brandskyddskontroll enligt 3 kap 4§, 3:e stycket i Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor, eller sådan besiktning som kan vara aktuell utifrån 6 kap. 5 §, 4 stycket Plan och byggförordningen (SFS 2011:338)

Så hanterar Mullsjö kommun dina personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen. Du kan läsa mer på sidan Hantering av personuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa