Beställning av radondosor

LÄS MER

Ansökan görs via e-tjänst tillhörande Habo kommun, vilket betyder att när du startar den hamnar du på deras sida. 

Vill du läsa mer om radon kan du göra det via Mullsjö Kommuns hemsida. 
https://www.mullsjo.se/boende-miljo-och-trafik/miljo-energi-och-halsa/inomhusmiljo/radon

Frågor om e-tjänsten

Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner
miljo@habokommun.se
036-4428259

Personuppgiftsansvarig

Niclas Nordström, dataskyddsombud
stk-dataskyddsombud@jonkoping.se