Egen ansökan om stöd för personer över 18 år med missbruks- eller beroendeproblematik gällande alkohol, narkotika och/eller spel om pengar.

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Hur går det till?

För att få en så bra bild som möjligt av vilka hjälpbehov du har använder vi en modell som kallas ASI. Det är en standardiserad och strukturerad intervju med frågor på sju områden. Fysisk hälsa, arbete och försörjning, alkohol/narkotikaanvändning, rättsliga problem, familj och umgänge samt psykisk hälsa. 

När du gör en egen ansökan öppnas en SoL-utredning, enligt Socialtjänstlagen 11 kap 1§. När du skickat in din ansökan gör vi en bedömning av vilken typ av vård och behandlingsinsats som behövs.

För att vi ska kunna kontakta dig behöver du ange dina kontaktuppgifter, som du är nåbar på när du genomför din ansökan. Behandling av personuppgifter enligt dataskydds-förordningen GDPR (EU) nr 2016/679

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa