Bidrag till enskilda vägar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om bidrag för enskild väg. 

Med utfartsväg menas en väg som leder från fastigheten till närmaste större väg. Kommunalt underhållsbidrag utgår för enskilda utfartsvägar för permanent bebyggelse med väglängd överstigande 100 m. Väg från sommarbostad är ej bidragsberättigad. Nedan kriterier måste uppfyllas för att vägbidrag ska betalas ut.

Vägen ska

  • hållas i gott skick och vara framkomlig för motorfordon året runt
  • leda till hus för året-runt-boende
  • bom eller skylt ”privat väg” får inte sättas upp
  • väghinder som till exempel gupp får inte anordnas utan samråd med kommunen

Bidraget för år 2022 är 2:80 kr/m väg och år för väglängd överstigande 100 m. Bidrag understigande 200 kr utbetalas ej.

Underhållsbidrag för enskild utfartsväg ansöks om senast den 30 September varje år.

Via Mullsjö kommuns webbplats kan du läsa mer Bidrag till enskilda vägar - Mullsjö (mullsjo.se).

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa