Ansökan om tillstånd för djurhållning inom område med detaljplan

LÄS MER

Ansökan görs via e-tjänst tillhörande Habo kommun, vilket betyder att när du startar den hamnar du på deras sida. 

Vill du läsa mer om djur inom detaljplanelagt område kan du göra det via Mullsjö kommuns webbplats. 
Djur inom detaljplanelagt område - Mullsjö (mullsjo.se)

 

 

Frågor om e-tjänsten

Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner
miljo@habokommun.se
036-442 82 59