Ansökan till vuxenutbildning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du kan bli antagen till vuxenutbildningen från och med hösten det år du fyller 20 år eller då du har slutfört gymnasiet.
Notera att din ansökan ska vara komplett ifylld, med bifogad betygsdokumentation samt underskrift av studie- och yrkesvägledare i Jönköping.
Ofullständigt ifyllda ansökningar kan komma att avslås.
Det är viktigt att skicka ansökan till Mullsjö kommun minst 20 dagar innan sista ansökningsdag, för att försäkra att den hinner handläggas i tid.
Din ansökan skickas för handläggning till Mullsjö men vuxenutbildningen sker i Jönköping.

Mer info finns på kommunens webbplats: Vuxenutbildning - Mullsjö (mullsjo.se)

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa